• KARIERA – ROZWÓJ – BIZNES
  • Podsumowanie roku i nowe wyzwania w 2017

    Postanowienia Noworoczne 2017

    Koniec roku to czas na przemyślenie, co udało się osiągnąć, a czego nie i dlaczego tak się stało, co mogliśmy zrobić lepiej itd. To również czas na postanowienia noworoczne. Różne źródła podają, że podobno tylko ok. 8% osób wytrwa w ich realizacji. Zatem jak być konsekwentnym? Przede wszystkim, warto postawić przed sobą cele, które będą […]