Korzyści działań CSR dla firmy

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Działania CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to sposób zarządzania firmą, uwzględniający działania, na rzecz społeczności lokalnej, ekologii, czy rozwoju pracowników.

Coraz więcej firm decyduje się na podjęcie działań CSR, chcąc pokazać się od jak najlepszej strony w swoim otoczeniu, zarówno wśród klientów, jak i pracowników.  Specjaliści od PR-u, coraz częściej wykorzystują tę koncepcję, w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy, w tym również jej wiarygodności, co pomaga także w zdobywaniu lojalności klientów oraz pracowników.

Działania CSR, oprócz tego, że są narzędziem PR-owym, pomagają w budowaniu przewagi konkurencyjnej w branży. Firma dająca od siebie więcej niż minimum, dbająca o dobro swojego otoczenia wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz, uznawana jest za bardziej wartościową oraz godną zaufania. Ponadto, stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu może przynieść zwrot z poniesionych nakładów na ten cel, w postaci większego zainteresowania klientów, co przełożyć się może na zwiększenie przychodów firmy. Natomiast działalność na rzecz rozwoju pracowników np. inwestycja w szkolenia, nie tylko podniesie morale w firmie, poszerzy kompetencje kadry, ale również przełoży się na poprawę jakości, czy wydajności pracy.

Oprócz aspektów czysto biznesowych, stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, pomaga w dostrzeganiu miejsc i ludzi wymagających prawdziwego wsparcia, a okazała wdzięczność będzie bezcenna i długotrwała. Angażowanie się w działania społeczne, czy charytatywne, pomaga zatrzymać się na chwilę, aby dostrzec to czego nie widzimy na co dzień. Udział w togo typu inicjatywach z pewnością zostanie zapamiętany, a efekty przełożą się na pozytywne i szczere opinie na temat firmy oraz jej właścicieli.

Będąc ostatnio w zespole organizatorów akcji charytatywnej dla dzieci z domów dziecka, miałam okazję zaobserwować reakcję darczyńców, którzy nie kryli zachwytu i wzruszenia mogąc oglądać szczere uśmiechy na twarzach uradowanych dzieci oraz usłyszeć od nich podziękowania. Dzieci spędziły wspaniałe popołudnie w parku rozrywki oraz otrzymały nieskromne prezenty, dopasowane do ich wieku i potrzeb. To wydarzenie przekonało mnie jeszcze bardziej do tego, że warto angażować się w tego typu działania i zachęcać firmy do wspierania akcji społecznych i charytatywnych.

Dodaj komentarz