Etat czy własny biznes?

Rozważania, analiza, biznesplan

Jedni pracują na etacie, inni prowadzą własny biznes. Z tym drugim mamy zdecydowanie większe wyzwanie, ponieważ oprócz pomysłu, niezbędne są odpowiednie zasoby, które będą naszym wkładem inwestycyjnym. Zarówno praca na etacie jak i prowadzenie własnej firmy mają swoje plusy i minusy. W tym poście, postanowiłam rozważyć korzyści i niekorzyści pracy na etacie oraz prowadzenia własnego biznesu.

Wielu ludzi z mojego otoczenia uważa, że należy dążyć do stworzenia własnego biznesu, bo praca na etacie nie daje tak dużych możliwości, co własna firma. Jednak praca na etacie ma swoje zalety, to z pewnością wygoda i większe bezpieczeństwo, a własna działalność to zawsze większe ryzyko finansowe, chociaż z drugiej strony większa swoboda. Temat, który rozpoczęłam, jest tak obszerny, że z pewnością można by napisać o tym nie jedną książkę lub nawet jakąś obszerną pracę naukową, ale moje rozważania nie będą tak wnikliwe, bo chcę skupić się na kilku, kluczowych kwestiach.

Odpowiedzialność

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej (jednoosobowej) lub spółce cywilnej, za wszelkie zobowiązania odpowiadamy całych swoim majątkiem (w tym majątkiem firmy), a na etacie: „Art. 117. § 2. Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.”[kodeks pracy, dział piąty dot. odpowiedzialności materialnej pracowników]. Słyszałam o takiej sytuacji kiedy pracownik nie stosował się do przepisów bhp i położył kubek gorącej kawy blisko laptopa i niechcący wylał całą jego zawartość na urządzenie. Laptop był nie do naprawienia i w tej sytuacji pracownik musiał pokryć kwotę równą wartości urządzenia.

„Art. 119. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.” [kodeks pracy, dział piąty, rozdział 1]

Jeśli chcemy zaczerpnąć więcej informacji nt. spraw pracowniczych, to wszystko opisane jest w kodeksie pracy, który dostępny jest na stronie sejmu, pod linkiem:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

Jeśli mamy dość pracy na etacie i mamy pomysł na biznes, do tego dysponujemy kapitałem lub możliwością jego pozyskania, to warto się nad tym zastanowić.

Gdy mamy już pomysł na biznes, to przed jego rozpoczęciem, należy zbadać rynek, obliczyć wszelkie możliwe koszty, a następnie przygotować prognozy zysków i prawdopodobnej wielkości sprzedaży. Przed rozpoczęciem działalności należy również rozważyć  formę prawną:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza (kodeks cywilny),
 • spółka cywilna (kodeks cywilny),
 • spółka prawa handlowego – osobowa lub kapitałowa (kodeks spółek handlowych).

Warto zorientować się, która forma będzie dla nas odpowiednia oraz jakie ryzyko i odpowiedzialność jest z tym związana.

Biznesplan

Kwestią ważniejszą od wyboru formy prowadzenia działalności, będzie przygotowanie biznesplanu. To dokument, który ma na celu oszacowanie opłacalności danego przedsięwzięcia. Biznesplan warto sporządzić nie tylko wtedy, gdy staramy się o kredyt, czy dotację na założenie firmy, ale również wtedy, gdy zamierzamy finansować daną działalność z własnych, prywatnych środków. Przeanalizowanie szans, zagorzeń, kosztów oraz możliwych zysków pozwoli nam na upewnienie się czy dany pomysł na biznes, na pewno jest opłacalny, czy koszty nie będą dla nas zbyt duże, a ryzyko związane z rozpoczęciem działalności nie będzie za wysokie. Ryzyko jest zawsze, ale może być ono mniejsze lub większe, dlatego lepiej je oszacować, w miarę możliwości.

Co powinien zawierać biznesplan:

 • Opis produktu, asortymentu produktów bądź usług (specyfikacja techniczna, zakres usług itp.)
 • Misja firmy
 • Wizja firmy
 • Przesłanki sukcesu dla produktu/usługi – Co nas wyróżnia?
 • Cena
 • Promocja
 • Dystrybucja
 • Konkurenci
 • 5 sił Portera
 • Analiza SWOT
 • Klienci potencjalni
 • Model biznesu
 • Benchmarking – firma na której zamierzamy się wzorować
 • Cele projektu
 • Zadania
 • Ryzyko nieosiągnięcia celów
 • Kamienie milowe – kluczowe zdarzenia w rozwoju projektu/ firmy wraz z określeniem terminów.
 • Koszty rozpoczęcia działalności oraz źródła finansowania.
 • Koszty stałe i zmienne z wyprzedzeniem co najmniej kilkumiesięcznym.
 • Prognoza przychodów i zysków.
 • Próg rentowności.

Wyróżniłam te elementy biznesplanu, które są najistotniejsze, przy szacowaniu opłacalności. Są to, nie tylko nakłady finansowe, niezbędne do rozpoczęcia działalności, prognoza kosztów i zysków, ale również analiza rynku, model biznesowy, cele i określenie grupy docelowej. Misja i wizja firmy to dodatek, który na etapie szacowania opłacalności przedsięwzięcia, nie będzie potrzebny.

Znalazłam taki przykładowy zarys biznesplanu z wytłumaczeniem, co i jak napisać, do ściągnięcia w pliku PDF, pod linkiem (na dole strony): http://www.pfp.com.pl/fmeuo_jak_napisac_biznes_plan.htm

woman-hand-desk-office

Najważniejszy jest pomysł, później analiza, przygotowanie dobrego biznesplanu i co równie ważne wybór odpowiedniej formy rozliczeń podatkowych. W tej ostatniej kwestii nie zamierzam doradzać, polecam konsultację, z dobrym księgowym. Kluczową kwestią, w planowaniu rozpoczęcia działalności jest jej przedmiot oraz grupa docelowa, czyli co i komu będziemy sprzedawać, a z całą resztą można sobie poradzić (o ile mamy dobry plan i odpowiednie zasoby, w tym również dużą dawkę motywacji). Przygotowałam takie moje porównanie wad i zalet pracy na etacie oraz własnego biznesu.

Własny biznes

Zalety:

 • Duże możliwości rozwoju.
 • Sami ustalamy czas pracy.
 • Zyski niemalże nieograniczone.
 • Sami dyktujemy warunki (w granicach prawa).
 • Jesteśmy sobie szefem.

Wady:

 • Większe ryzyko finansowe.
 • Większa odpowiedzialność.
 • Biurokracja państwowa.
 • Niemałe koszty działalności (ZUS, podatki).

Praca na etacie

Zalety:

 • Mniejsza odpowiedzialność.
 • Mniejsze ryzyko.
 • Gwarancja minimalnego wynagrodzenia (tylko przy umowie o pracę).
 • Wygoda  – Comiesięczna biurokracja urzędowa, czy zapewnienie odpowiednich narzędzi i warunków do pracy, są po stronie pracodawcy.

Wady:

 • Ograniczony wpływ na wysokość wynagrodzenia oraz sposób wynagradzania.
 • Sztywne warunki pracy (czas, miejsce, polityka firmy, regulaminy itp.)
 • Konieczność podporządkowania się, zawsze ktoś nam szefuje.
 • Mniejsze możliwości rozwoju.

Oczywiście wymienione wady i zalety można uszczegółowić. Wymieniłam tylko te, które w moim odczuciu są najważniejsze.  Zapraszam do pisania w komentarzach własnych przemyśleń na ten temat. Zachęcam również do rozważań nad rozwojem własnej kariery. Odpowiadając na pytanie zadane w temacie posta, etat czy własna firma? Musimy sami ocenić, co nam się bardziej opłaca, to zależy od branży w jakiej chcemy działać, własnych możliwości, umiejętności, zasobów jakie mamy, sytuacji w życiu osobistym, rodzinnym itd.

One Reply to “Etat czy własny biznes?”

 1. Prowadzenie własnego biznesu to dla wielu osób idealne rozwiązanie. Można pracować zgodnie z własnymi potrzebami i trybem życia. Ważne jest jednak to, żeby prowadzić go z głową. Zlecić komuś kompleksową obsługę księgową firmy, zadbać o promocję w sieci oraz lokalnie… i mocno wierzyć w swoje możliwości!

Dodaj komentarz